BRAGES VÄG I FRÖSAKULL

Här har vi arbetat med låga murar i i betongsten och gjort gångar och trappor i grå Bradstone sten. Planteringarna skall fyllas med dekorsten och färgskalan på växterna är grått, vitt och silvrigt.