Haverdalsvägen i haverdal

På Haverdalsvägen har vi arbetat med betongsten på gångarna och granitkantstöd som inramning runt rabatterna. Gången uppe på trädecket är lagd i betong med värmeslingor i för att smälta bort snö och is under vintern. Gräsmattan har vi rullat ut. I planteringarna är det mycket marktäckande växter så som funkia, näva Rozanne, stephanandra och krypkornell bara för att få det så lättskött som möjligt. Bland de marktäckande växterna sticker det upp soliärbuskar som ger lite höjd.