trädgårdskötsel

Under vår, sommar och höst är våra medarbetare sysselsatta med allehanda trädgårdsskötsel. Gräsklippning, ogräsrensning och häckklippning måste utföras regelbundet. Detsamma gäller gödsling och kalkning. Trädgårdsunderhåll kan tyckas vara enkelt men det behöver skötas på ett effektivt sätt.

Vid sidan av att klippa gräs och ansa häckar och buskar hjälper vi  även till med plantering av växter i urnor, rabatter och planteringar.

Vi utför bl.a. följande tjänster:

 • gräsklippning
 • ogräsrensning
 • buskbeskärning
 • häckklippning
 • trädbeskärning
 • mossbekämpning
 • gödsling & kalkning
 • trädfällning
 • snöskottning
 • plantering
 • grässådd/färdig gräsmatta
 • röjning av sly
 • lövräfsning