rut-avdrag

Här kan du läsa om vilka tjänster som vi kan erbjuda dig, som räknas som Hushållsnäratjänst och som ger RUT-avdrag.

Avdraget görs redan på fakturan. Man kan få göra avdrag upp till 50 000kr/ person och år.

Även arbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till Skattereduktion.

Vårstädning av din trädgård

Rengöring av altan

Klippning av gräsmatta

Mossbekämpning (tex. i gräsmatta, på stenläggningar, betongfundament)

Snöskottning

Ogräsrensning( tex i rabatter, stenpartier, plattsättningar, grusgångar,

Krattning, lövräfsning

Bevattning & gödsling

Häckklippning

Ansning och röjning av buskar/ buskage
Beskärning av träd,

Exempel på tjänster där Skatteverket inte betalar ut skattereduktionen är trädfällning och nyanläggning av trädgård.