ritningar

När vi skall påbörja ett ritningsarbete börjar vi med att planera in ett hembesök, då får ni berätta om era önskemål, funderingar och problem med trädgården. Vi går igenom trädgården och diskuterar och ger förslag på ev. lösningar. Vi mäter upp befintligt som finns i trädgården och inventerar växter m.m.

idéskiss

På en idéskiss koncentrerar vi oss på trädgårdens former och karaktärsdrag. Vi arbetar med att skapa rum och att rita in de funktioner (odlingsytor, uteplatser, lekytor m.m.) ni vill ha i trädgården.

Vi lägger stor vikt vid att få en bra helhet i trädgården och vi ritar in ytorna som t.ex. stensättning, gräsytor och även växtelement så som träd, häckar och rabatter.

OBS!Växtförslag ingår ej i en idéskiss.

Pris: 3000 kr och uppåt

 

 

trädgårdsritning

När vi ritar en trädgårdsritning börjar vi med att göra en idéskiss men fortsätter och går ett steg vidare mot er drömträdgård, då vi lägger stor vikt vid växtvalet. Vi kommer att rita in konkreta förslag på växter i ritningen.Separat växtlista med svenska och latinska namn medföljer. Vi tar då hänsyn till vilken jordmån ni har, vilket läge det är och vi tar hänsyn till vilken stil ni vill ha på trädgården.

Pris: 5000 kr och uppåt